Croeso i'n gwefannau!

Defnydd o Bibell Addysg Gorfforol

1. Pibell mwyngloddio AG
Ymhlith yr holl blastigau peirianneg, HDPE sydd â'r gwrthiant gwisgo uchaf a dyma'r mwyaf amlwg. Po uchaf yw'r pwysau moleciwlaidd, y mwyaf gwrthsefyll traul yw'r deunydd, hyd yn oed yn fwy na llawer o ddeunyddiau metel (megis dur carbon, dur gwrthstaen, efydd, ac ati). O dan amodau cyrydiad cryf a gwisgo uchel, mae oes y gwasanaeth 4-6 gwaith yn fwy na phibell ddur a 9 gwaith yn fwy na polyethylen cyffredin; Ac mae'r effeithlonrwydd cludo yn gwella 20%. Mae'r priodweddau gwrth-fflam ac antistatig yn dda ac yn cwrdd â'r gofynion safonol. Mae oes y gwasanaeth twll i lawr dros 20 mlynedd, gyda buddion economaidd rhyfeddol, ymwrthedd effaith, gwrthsefyll gwisgo a gwrthsefyll dwbl.

2. Pibell garthffosiaeth AG
Gelwir pibell AG ar gyfer gwaredu carthffosiaeth hefyd yn bibell polyethylen dwysedd uchel, sy'n golygu HDPE yn Saesneg. Defnyddir y math hwn o bibell yn aml fel y dewis cyntaf ar gyfer peirianneg ddinesig, a ddefnyddir yn bennaf yn y diwydiant trin carthffosiaeth. Oherwydd ei wrthwynebiad gwisgo, ymwrthedd asid, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd pwysedd uchel a nodweddion eraill, yn raddol disodlodd safle pibellau traddodiadol fel pibellau dur a phibellau sment yn y farchnad, yn enwedig oherwydd bod y bibell hon yn ysgafn o ran pwysau. ac yn gyfleus i'w osod a'i symud, a dyma'r dewis cyntaf o ddeunyddiau newydd. Dylai defnyddwyr roi sylw arbennig i'r pwyntiau canlynol wrth ddewis pibellau a wneir o'r deunydd hwn: 1. Rhowch sylw arbennig i'r dewis o ddeunyddiau crai ar gyfer pibellau plastig. Mae yna filoedd o raddau o ddeunyddiau crai polyethylen, ac mae deunyddiau crai mor isel â sawl mil o yuan y dunnell yn y farchnad. Ni ellir adeiladu cynhyrchion a gynhyrchir gan y deunydd crai hwn, fel arall, bydd colledion ailweithio yn enfawr. 2. Bydd y dewis o wneuthurwyr piblinellau yn ddarostyngedig i'r gwneuthurwyr ffurfiol a phroffesiynol. 3. Wrth ddewis prynu pibellau AG, archwiliwch y gwneuthurwyr yn y fan a'r lle i weld a oes ganddynt allu cynhyrchu.

3. Pibell cyflenwi dŵr AG
Mae pibellau AG ar gyfer cyflenwi dŵr yn gynhyrchion newydd pibellau dur traddodiadol a phibellau dŵr yfed PVC.
Rhaid i'r bibell gyflenwi dŵr ddwyn pwysau penodol, a dewisir resin AG â phwysau moleciwlaidd uchel ac eiddo mecanyddol da, fel resin HDPE. Mae gan resin LDPE gryfder tynnol isel, ymwrthedd pwysau gwael, anhyblygedd gwael, sefydlogrwydd dimensiwn gwael yn ystod mowldio a chysylltiad anodd, felly nid yw'n addas fel deunydd pibell pwysau cyflenwad dŵr. Fodd bynnag, oherwydd ei fynegai hylan uchel, mae AG, yn enwedig resin HDPE, wedi dod yn ddeunydd cyffredin ar gyfer cynhyrchu pibellau dŵr yfed. Mae gan resin HDPE gludedd toddi isel, hylifedd da a phrosesu hawdd, felly mae gan ei fynegai toddi ystod eang o ddewisiadau, fel arfer mae'r MI rhwng 0.3-3g / 10 munud.


Amser post: Mai-19-2021